بخشنامه های وام های بدون ضامن بانک ها با اعتبارسنجی

بانک رفاه

بانک رفاه

بخشنامه زیر در تاریخ 1400/11/06 با موضوع : پرداخت تسهیلات خرد (غیر تجاری) بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل تضامین و وثايق از  ادارات حقوقی و برنامه ريزی و نظارت اعتباری به  معاونین مديرعامل، مديران امور، ادارات ستادی،  مديريت های شعب، شعب مستقل و شعب بانک رفاه ابلاغ گردید.

باسلام
احتراماً ؛ در راستای اجرای منويات رياست محترم جمهوری اسلامی ايران در جلسه مورخ 27 / 10 / 1400 با مديران محترم عامل بانکها مبنی بر تسهيل پرداخت تسهيلات خرد و پيرو تصميمات متخذه در جلسه هم انديشی وزير محترم امور اقتصادی و دارايی با مديران محترم عامل بانکها پيرامون موضوع پرداخت تسهيلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگيران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی که حقوق خود را از بانک دريافت می نمايند در دو سطح تا 500 ميليون ريال و از 501 تا 1000 ميليون ريال با تاکيد بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه و تصويب ارکان اعتباری و مديريتی از ابتدای بهمن ماه سال جاری (بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل تضامين و وثايق)، موضوع نامه شماره 180492 / 62 مورخ 29 / 10 / 1400 معاون محترم امور بانکی و بيمه و شرکتهای دولتی وزرات امور اقتصادی و دارايی؛ با استناد به مفاد ابلاغيه شماره 1218 / 1400 / 5 مورخ 05 / 11 / 1400 مديريت محترم امور حوزه مديريت و روابط عمومی (موضوع تصويب نامه مورخ 04 / 11 / 1400 هيات مديره محترم بانک) با پرداخت تسهيلات خرد (غير تجاری) وفق جدول پيوست نامه صدرالاشاره مرجع موصوف به شرح ذيل موافقت بعمل آمده است : بديهی است در اعطای تسهيلات موصوف رعايت ساير ضوابط و مقررات جاری و سياستهای اعتباری بانک مورد تأکيد می باشد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به واحدهای اجرايی ذيربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم را معمول فرمايند.
 
ردیف مبلغ
تسهيلات
مشمولين بند1 مشمولين بند 2 مشمولين بند 3 ساير شرايط
1 تا 500 ميليون
ريال
بدون ضامن با نامه كسر
از حقوق
بدون ضامن با نامه كسر
از حقوق با اخذ سفته يا
چک حسب مورد
يک نفر ضامن
معتبر با اخذ سفته
يا چک حسب
مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت
تسهيلات
2 از 501 تا 1000
ميليون ريال
بدون ضامن با نامه كسر
از حقوق با اخذ سفته يا
چک حسب مورد
يک نفر ضامن معتبر با
اخذ سفته يا چک حسب
مورد
قرارداد لازم الاجرا
احراز توان بازپرداخت
تسهيلات


مشمولين بند ( 1 ) : شاغلين، بازنشستگان و مستمری بگيران دستگاههای اجرايی دولتی( شامل : وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و...) و نهادهای عمومی غير دولتی و ساير شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخيص بانک که واريز حقوق شان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A ، B و C (مأخوذه از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ايران) می باشند .

مشمولين بند ( 2 ) : کارکنان ساير شرکتهای بخش خصوصی به تشخيص بانک که مشمول بند ( 1) نبوده و واريز حقوق شان نزد بانک است و دارای رتبه اعتباری A و B می باشند .

مشمولين بند ( 3) : مشمولين بند 2 که دارای رتبه اعتباری C می باشند

سایر شرایط :
1 جامعه هدف طرح در مرحله اول ياد شده شامل: کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگيران بخش های عمومی، - دولتی و خصوصی که حقوق خود را از بانک دريافت می دارند، بوده و در مراحل بعدی ساير اقشار جامعه در دستور کار خواهد بود .

2 ارايه تسهيلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه های اعتباری پايين تر، می بايست مطابق ضوابط و - مقررات و بخشنامه های داخلی بانک مورد اقدام قرار گيرد.

3 چنانچه حسب تشخيص بانک شرايط سهل تری برای مشتريان به منظور پرداخت تسهيلات وجود داشته - باشد، بانک بر اساس ضوابط و مقررات جاری خود عمل خواهد نمود.

4 اعطای تسهيلات خرد به ساير مشتريانی که دارای حساب در بانک هستند، مطابق رويه ها، ضوابط و مقررات - جاری بانک خواهد بود .

شايان ذکر است مفاد آن قسمت از بخشنامه ها و اطلاعيه های صادره با موضوع مشابه ، ازجمله بخشنامه های شماره 761 / 1 ، 818 / 1 ، 1039 / 1 ، 1065 / 1 به مواعد 19 / 5 / 96 ، 4 / 12 / 97 ، 28 / 7 / 1400 و 22 / 10 / 1400 و همچنين اطلاعيه شماره 4281 / 3 مورخ 9 / 8 / 91 که مغاير با بخشنامه حاضر می باشد ، کان لم يکن اعلام می گردد.


 

تصاویر مرتبط با بخشنامه

.
جهت دانلود فایل بخشنامه دریافت تسهیلات بدون ضامن با اعتبار سنجی کلیک نمایید

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
1400/12/18 چهارشنبه
logo

کردیت اسکورینگ
مرجع تخصصی مفاهیم گزارش های اعتبارسنجی

      creditscoring linkedin  creditscoring twitter  creditscoring
1400/12/18 چهارشنبه
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیگما  میباشد.