بخشنامه های وام های بدون ضامن بانک ها با اعتبارسنجی

بانک ملی

بانک ملی

  0017/46737   :دستورالعمل / شماره
  1400/11/03     :تاریخ


بخشنامه زیر در تاریخ 03/11/1400 با موضوع : دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد به ادارات امور و شعب بانک ملی ابلاغ گردید

موضوع: دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد

با احترام ،
حسب مفاد نامه شماره 180492 / 62 مورخ 29 / 10 / 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اطلاع می رساند:  
براساس مصوبات جلسه هم اندیشی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با مدیران عامل محترم بانکها مقرر گردید صدور کارت اعتباری توسط شبکه بانکی کشور تا سقف یک میلیارد ریال با توجه به امتیاز اعتباری متقاضیان و با اخذ وثایق و
تضمینات به شرح ذیل صو رت پذیرد :
 
ردیف مبلغ تسهیلات مشمولین بند 1 مشمولین بند 2 مشمولین بند 3 سایر شرایط
1 تا 500 میلیون ریال بدون ضامن با نامه کسر از حقوق بدون ضامن با نامه کسر از حقوق با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد
 
قرارداد لازم اجراء احراز توان بازپرداخت تسهیلات
2 از 500 تا 1000 میلیون ریال بدون ضامن با نامه کسر از حقوق با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد قرارداد لازم اجراء احراز توان بازپرداخت تسهیلات
 
بند 1 شاغلین ، بازنشستگان و مستمریبگیران دستگاههای اجرایی دولتی (شامل : وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتهای دولتی و ...) و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای معتبر بخش خصوصی حسب تشخیص بانک که واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای امتیاز اعتباری Aو Bو Cمیباشند .
بند 2 کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای امتیاز اعتباری A و B میباشند .
بند 3 کارکنان سایر شرکتهای بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند 1 نبوده و واریز حقوقشان نزد بانک است و دارای امتیاز اعتباری C میباشند .


واحدها با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و ملحوظ نظر قراردادن منابع و مصارف بانک ، میتوانند نسبت به صدور کارت اعتباری موصوف اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای امر از مسئولین ذیربط مورد انتظار است.
 
مرجع صدور دستورالعمل: نامه شماره 1247166 مورخ 03/11/1400 اداره کل اعتبارات واحد پاسخگو: کارگروه دستورالعمل ها و بخشنامه های اعتباری
021- 60992471-60992433-60993804 :تلفن شماره 


 

تصاویر مرتبط با بخشنامه

.
جهت دانلود فایل بخشنامه دریافت تسهیلات بدون ضامن با اعتبار سنجی کلیک نمایید

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
1400/12/18 چهارشنبه
logo

کردیت اسکورینگ
مرجع تخصصی مفاهیم گزارش های اعتبارسنجی

      creditscoring linkedin  creditscoring twitter  creditscoring
1400/12/18 چهارشنبه
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیگما  میباشد.