بخشنامه های وام های بدون ضامن بانک ها با اعتبارسنجی

پست بانک

پست بانک

   1400/11/07   :تاریخ
1400/308143   :شماره
       پیوست:     
ندارد 
          11:15 : زمان ثبت
بسمه تعالی
"سال 1400 تولید؛ پشتیبانی ها،مانع زدایی ها"
به: مدیریت محترم شعب استان / مناطق / شعبه مستقل
از:معاونت اعتباری و بین الملل
موضوع:تسهیل پرداخت تسهیلات خرد

با سلام و احترام؛

حسب مفاد نامه شماره 180492/62 مورخ 29/10/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع تسهیل پرداخت تسهیلات خرد و با استناد به مصوبه شماره 1292 مورخ 07/11/1400 هیات محترم مدیره بانک از تاریخ ابلاغ این نامه اعطای تسهیلات به مشمولین طرح مذکور که واریز حقوقشان نزد پست بانک صورت می پذیرد براساس اعتبار سنجی مشتری، در قالب کارت اعتباری مرابحه و با رعایت شاخص مصارف به منابع تحت شرایط ذیل امکانپذیر می باشد.

 
ردیف مشمولین مبلغ تسهیلات تا 500 میلیون ریال مبلغ تسهیلات از 500 تا 000, 1 میلیون ریال سایر شرایط لازم الرعایه
1   شاغلین دستگاه های اجرائی دولتی شامل:(وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و...)و نهاد های عمومی غیر دولتی بدون ضامن :
با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد.
بدون ضامن:
با تعهد ذیحسابی دستگاه ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط
 • انعقاد قرارداد لازم اجراء
 • احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
 •  متقاضی دارای رتبه اعتباری A، B، و یا رتبه C باشد.
 • مدت بازپرداخت تسهیلات متناسب با باقیمانده سنوات خدمت تسهیلات گیرنده تا سقف 30 سال تعیین می شود.
2 بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های اجرائی دولتی شامل:(وزارتخانه ها،سازمان های دولتی، شرکت های دولتی و ...) و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای معتبر بخش خصوصی بدون ضامن:
با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد.
بدون ضامن:
با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط
 • انعقاد قرارداد لازم اجراء
 • احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
 • متقاضی دارای رتبه اعتباری A،  B، و یا رتبه C باشد.
 • به منظور امکان پوشش بیمه ای، حداکثر سن با احتساب مدت بازپرداخت تسهیلات گیرنده از 75 سال تجاوز ننماید.
3 کارکنان شرکت های معتبر بخش خصوصی بدون ضامن:
با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد.
بدون ضامن:
با تعهد مدیر مالی شرکت ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 60 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط
 • انعقاد قرارداد لازم اجراء
 • احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
 • متقاضی دارایی رتبه A ,B ویا C باشد.
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل (بازار اول و بازار دوم) و بازار اول فرابورس
 • شرکت دارای بیش از 100 نفر پرسنل طبق لیست بیمه/ یا لیست حقوق واریزی
 • با حداقل پنج سال فعالیت(تاسیس)
4 کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی دارای رتبه A,B با تعهد مدیر مالی شرکت ذیربط یا با نامه کسر از حقوق متقاضی منوط به اینکه 50 درصد خالص حقوق دریافتی پوشش اقساط ماهیانه تسهیلات گیرنده را بدهد و با اخذ سفته یا چک حسب مورد یک نفر ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط
 • انعقاد قرارداد لازم اجراء
 • احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
 •  متقاضی دارای رتبه اعتباری A یا  B در خصوص شرکت و متقاضی 
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل  بازار دوم فرابورس
 • شرکت دارای بیش از 10 نفر پرسنل طبق لیست بیمه/ یا لیست حقوق واریزی
 •  با حداقل 3 سال فعالیت(تاسیس)
5 کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی دارای رتبه C ضامن معتبر با اخذ سفته یا چک حسب مورد وفق ضوابط
 • انعقاد قرارداد لازم اجراء
 • احراز توان بازپرداخت تسهیلات توسط متقاضی
 •  دارای رتبه اعتباری C در خصوص شرکت و متقاضی
 • شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل  بازار دوم فرابورس
 •  شرکت دارای بیش از 10 نفر پرسنل طبق لیست بیمه / یا لیست حقوق واریزی با حداقل 3 سال فعالیت (تاسیس)
 


خاطر نشان می سازد پرداخت تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و یا رتبه اعتباری پایین تر از رتبه C درچارچوب سیاست ها و ضوابط اعتباری و رعایت بخشنامه های مربوط امکانپذیر می باشد.


 

تصاویر مرتبط با بخشنامه

.
جهت دانلود فایل بخشنامه دریافت تسهیلات بدون ضامن با اعتبار سنجی کلیک نمایید

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
1400/12/18 چهارشنبه
logo

کردیت اسکورینگ
مرجع تخصصی مفاهیم گزارش های اعتبارسنجی

      creditscoring linkedin  creditscoring twitter  creditscoring
1400/12/18 چهارشنبه
2020© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیگما  میباشد.